Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.
 2. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 30.08.2016 r.
 3. Działalność gospodarcza na terenie Gminy – kierunki rozwoju i jej ocena.
 4. Ocena funkcjonowania jednostek OSP działających na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki za rok 2015.
 5. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kamieniec  Ząbkowicki,
 • w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016,
 • w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestrze zabytków,
 • w sprawie zaliczenia drogi oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 72 obręb Kamieniec  Ząbkowicki I – do kategorii drogi gminnej,
 • w sprawie zaliczenia drogi oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 146 obręb Pomianów Górny (od drogi powiatowej 3199D w Pomianowie Górnym do przejazdu kolejowo-drogowego linii kolejowej nr 137 w km 170,701) – do kategorii drogi gminnej,
 • w sprawie zaliczenia drogi oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 514 obręb Starczów  (od drogi powiatowej 3178D w Starczowie do przejazdu kolejowo-drogowego linii kolejowej nr 276 w km 68,380) – do kategorii drogi gminnej,
 • w sprawie zaliczenia ul. Skoroleckiej t.j. drogi oznaczonej w ewidencji gruntów jako  działki nr  626/7, 634, 322, 325, 724/3 obręb Kamieniec Ząbkowicki I – do kategorii drogi gminnej,
 • w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Kamieniec Ząbkowicki.
 1. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym
 2. Interpelacje Radnych i odpowiedzi na nie.
 3. Zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi na nie.
 4. Zakończenie obrad Sesji Rady Gminy.