17. sesja Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki

Przewidywany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 30.10.2015 r.
3. Złożenie ślubowania przez nowowybranego radnego.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji budżetu.
5. Perspektywa uzyskania statusu Gminy Miejsko- Wiejskiej przez Gminę Kamieniec Ząbkowicki.
6. Podjęcie uchwał.
7. Zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi na nie.
8. Zakończenie obrad Sesji Rady Gminy.