15. sesja Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki – porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.
  2. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 08.2015 r.
  3. Działalność gospodarcza na terenie Gminy – kierunki rozwoju i jej ocena.
  4. Ocena funkcjonowania jednostek OSP działających na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki za rok 2014.
  5. Podjęcie uchwał.
  6. Interpelacje radnych i odpowiedzi na nie.
  7. Zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi na nie.
  8. Zakończenie obrad Sesji Rady Gminy.