Gmina Kamieniec Ząbkowicki oraz Instytut Badawczy IPC z Wrocławia, zapraszają na konsultacje społeczne związane z planowanym projektem pt. Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim.

Celem spotkania jest zaprezentowanie i poddanie dyskusji oferty kulturalnej, edukacyjnej oraz działań projektowych (oferta do wglądu u Zamawiającego oraz podczas konsultacji społecznych), które realizowane będą w Pałacu Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim, w związku z ww. projektem.

Jako, że o sukcesie oferty świadczy zainteresowanie odbiorców, Państwa głos jest dla nas niezwykle ważny w procesie jej tworzenia. Państwa uwagi i spostrzeżenia będą cenną wskazówką dla dalszych prac nad ofertą kulturalną i edukacyjną Pałacu Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim. Liczymy na Państwa udział.

Konsultacje odbędą się w czwartek 6 lutego 2020 r o godz. 17:00 w sali Gminnego Centrum Kultury.