• Zarządzeniem Nr 155/2024 z dnia 07 czerwca 2024 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokal mieszkalny położony w obrębie Kamieniec Ząbkowicki II przy ul. Bocznej 2/4.
  • Zarządzeniem Nr 156/2024 z dnia 07 czerwca 2024 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokal mieszkalny położony w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I przy ul. Złotostockiej 11/5.
  • Wykaz został wywieszony do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 07.06.2024 roku do dnia 28.06.2024 roku oraz opublikowany na tablicy ogłoszeń, w sołectwach na terenie których znajdują się w/w nieruchomości.