• Zarządzeniem nr 126/2024 z dnia 21.05.2024 r. wykazano do dzierżawy w drodze bezprzetargowej część nieruchomości położonej na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki – obręb Kamieniec Ząbkowicki II w granicach działki nr 607/1.
  • W/w zarządzenie z wykazem zostały wywieszone do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 21.05.2024 r. do dnia 11.06.2024 r. oraz opublikowane na tablicy ogłoszeń w sołectwie, na terenie, którego znajduje się nieruchomość oraz na stronie internetowej BIP Gminy Kamieniec Ząbkowicki.