Ogłasza się otwarty konkurs ofert dla uprawnionych podmiotów i zapraszam do składania ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn.: „Rehabilitacja mieszkańców Gminy Kamieniec Ząbkowicki na lata 2024 – 2025”.

  • Wyboru realizatora programu dokona Komisja konkursowa powołana odrębnym zarządzeniem.
  • Uczestnikiem konkursu może być podmiot wykonujący działalność leczniczą, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 991 ze zm.).

Dokumenty: