Uczniowie klasy 8a i 8b Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamieńcu Ząbkowickim, pod opieką Bogumiły Pietrusewicz, Agnieszki Hołowacz i Beaty Postawy uczestniczyli w niecodziennym spotkaniu z RYMcerzami, które odbyło się na zaproszenie Dyrekcji i Opiekunów Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach.

Rap­erzy prowadzą spotka­nia z ucz­ni­ami i zachę­cają: „Nie Zmar­nuj Swo­jego Życia”! Spotkanie odbyło się 10 października 2019 r. Prowadzili je Łukasz Bęś – pseudonim Bęsiu i Jonatan Blank – Dj Yonas, którzy tworzą zespół RYMcerze. Projekt powstał z inicjatywy Fundacji Edukacja z Wartościami oraz raperów.

W czasie spotkania z uczniami raperzy podzielili się swoim doświadczeniem życiowym w walce z nałogami. Ważne treści oraz forma trafiająca wprost do młodego odbiorcy pobudziły samoświadomość młodzieży w zakresie problemów uzależnień oraz ich skutków, a także zmusiły do refleksji nad sensem życia i odpowiedzialnych wyborów, podkreślili również autorytet grona pedagogicznego.

Prowadzący zorganizowali konkurs freestyle, w którym wziął udział uczeń naszej szkoły – Konrad Nowak.

My (Rymcerze) im mówimy:
Nie Zmarnuj Swojego Życia!
Nie zmarnuj czasu, talentów, relacji.
Żyj wartościami. Bądź sobą.