• Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego informuje, że: odwołuje publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę boiska piłkarskiego o wymiarach 55m x 100m wraz z zapleczem szatniowo-socjalnym i higieniczno-sanitarnym położonego w obrębie Kamieniec Ząbkowicki II w granicach działki nr 334/4, ogłoszony na dzień 21 marca 2024 r. na godz. 10:00. Przyczyna odwołania przetargu: Burmistrz postanawia odwołać niniejszy przetarg z powodu zmiany planów gospodarczych.