• Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.) odwołuje pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony do mieszkańców Gminy Kamieniec Ząbkowicki na dzierżawę nieruchomości rolnej położonej w obrębie: Sosnowa w granicach działki 101/5 o pow. 0,3000 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi Księgę Wieczystą Nr KW – SW1Z/00006335/0, wyznaczony na dzień 25 października 2023 r.  o godz. 11:00 w siedzibie tut. Urzędu Gminy w pok. nr 13. Przyczyną odwołania przetargu jest zmiana planów gospodarczych.