Zacytowane w tytule zdanie autorstwa Yvonne Woon, było mottem gminnego konkursu dla szkół podstawowych w Kamieńcu Ząbkowickim „Zostań młodym genealogiem”.

W ramach konkursu uczniowie klas 4 – 8 mogli przygotować drzewo genealogiczne swojej rodziny. Celem działania było rozbudzenie zainteresowania historią swojej rodziny w kontekście małej i wielkiej ojczyzny, rozwijanie umiejętności w zakresie poszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz kształcenie postawy twórczej, artystycznej.

Do projektu przystąpiło 12 uczniów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 oraz 8 uczniów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Kamieńcu Ząbkowickim. Z wielu wspaniałych i wyjątkowych prac komisja wyłoniła zwycięzców:

  • I miejsce – Wojciech Wilkoszewski, SP nr 2
  • II miejsce – Wojciech Ciborowski, SP nr 1
  • III miejsce – Mateusz Seferynowicz, SP nr 1
  • wyróżnieni: Marta Stolarczyk, Marcelina Pukało, Szymon Piątkiewicz, Marta Mroczek, Filip Cyrulewski, Martyna Nowak, Wojciech i Piotr Grygorasz (SP nr 1) i Amelia Nadowska (SP nr 2).

Wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni. Konkurs poprzedziła prelekcja na temat genealogii przeprowadzona w obydwóch szkołach przez pracowników archiwum – Klaudię Wojtas i Łukasza Pintala. Gala finałowa projektu odbyła się 4 grudnia br. w historycznych murach zespołu pocysterskiego, obecnie archiwum kamienieckiego. W trakcie spotkania wysłuchaliśmy prelekcji o naszej tożsamości, którą wygłosił dyrektor Archiwum Państwowego we Wrocławiu dr Janusz Gołaszewski. Swoje wystąpienia mieli także burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego Marcin Czerniec, przewodnicząca Rady Miejskiej Kamieńca Ząbkowickiego Bernadeta Chodasewicz oraz dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Kamieńcu Ząbkowickim Bożena Kołodziej. Uroczystość poprowadził kierownik Archiwum Państwowego Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim Gabriel Widuch.

Quiz wiedzy o miejscowościach gminnych wg dokumentów archiwalnych i wystawę tychże dokumentów, zdjęć i pamiątek przygotowali w/w pracownicy archiwum. Krótki występ artystyczny dali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamieńcu Ząbkowickim: Lena Łuczak (śpiew, skrzypce), Zuzanna Zbieg (śpiew), Oskar Grzybczak, Marta Mroczek, Lena Gudz, Karolina Załęska (śpiew, recytacja), przypominając zgromadzonym, że:

„Wszyscy czerpiemy ożywcze soki z pracy i genów naszych przodków …”

„Naród, który traci pamięć, traci swą tożsamość.
Nie wie po co żyje, skąd i dokąd zmierza … „

„To jest nasz dom, tutaj zawsze wracać będę …”

„Dzieje mojej rodziny i minionych pokoleń, to historia mej Ojczyzny – Polski ! …”

Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie się w wykonanie drzew genealogicznych swoich rodzin nie tylko uczniom, ale również rodzicom i dziadkom. Równie gorące podziękowania składamy za ufundowanie nagród dla wszystkich uczestników konkursu Archiwum Państwowemu we Wrocławiu oraz Urzędowi Miejskiemu w Kamieńcu Ząbkowickim.

Sylwia Grot i Izabella Rudkowska