• Zarządzeniem nr 273/2023 wykazano do dzierżawy nieruchomość położoną na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki – obręb Suszka stanowiącą jej własność.
  • Wyżej wymienione zarządzenie z wykazem zostało wywieszone do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 31.10.2023 r. do dnia 21.11.2023 r. oraz opublikowane na tablicy ogłoszeń w sołectwie na terenie, którego znajduje się nieruchomości oraz na stronie internetowej BIP Gminy Kamieniec Ząbkowicki.