• Zarządzeniem nr 118/2024 z dnia 16.05.2024 r. wykazano do dzierżawy w drodze bezprzetargowej część nieruchomości położonej na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki – obręb Kamieniec Ząbkowicki I w granicach działki nr 527/28.
  • Zarządzeniem nr 119/2024 z dnia 16.05.2024 r. wykazano do użyczenia pomieszczenie gospodarcze oraz budynek gospodarczy zlokalizowany na działce nr 720 obręb Starczów.

W/w zarządzenia z wykazem zostały wywieszone do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 16.05.2024 r. do dnia 06.06.2024 r. oraz opublikowane na tablicy ogłoszeń w sołectwie, na terenie którego znajduje się nieruchomości oraz na stronie internetowej BIP Gminy Kamieniec Ząbkowicki.