• Zarządzeniem nr 252/2023 wykazano do dzierżawy nieruchomość położoną na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki – obręb Kamieniec Ząbkowicki II stanowiący jej własność. W/w zarządzenie z wykazem zostało wywieszone do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 02.10.2023 r. do dnia 23.10.2023 r. oraz opublikowane na tablicy ogłoszeń w sołectwie, na terenie którego znajduje się nieruchomości oraz na stronie internetowej BIP Gminy Kamieniec Ząbkowicki.
  • Zarządzeniem nr 254/2023 wykazano do dzierżawy nieruchomość położoną na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki – obręb Kamieniec Ząbkowicki I stanowiący jej własność. W/w zarządzenie z wykazem zostało wywieszone do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 02.10.2023 r. do dnia 23.10.2023 r. oraz opublikowane na tablicy ogłoszeń w sołectwie, na terenie którego znajduje się nieruchomości oraz na stronie internetowej BIP Gminy Kamieniec Ząbkowicki.
  • Zarządzeniem nr 248/2023 wykazano do dzierżawy nieruchomość położoną na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki – obręb Kamieniec Ząbkowicki I stanowiący jej własność. W/w zarządzenie z wykazem zostało wywieszone do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 26.09.2023 r. do dnia 17.10.2023 r. oraz opublikowane na tablicy ogłoszeń w sołectwie, na terenie którego znajduje się nieruchomości oraz na stronie internetowej BIP Gminy Kamieniec Ząbkowicki.