• Zarządzeniem nr 216/2023 z dnia 24 sierpnia 2023 r. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż Samodzielnego lokalu mieszkalnego położonego w obrębie Kamieniec Ząbkowicki II, przy ul. Parkowej 13/4 położony na parterze, składający się z pokoju z aneksem kuchennym, pokoju, łazienki i korytarza o pow. użytkowej 49.78 m2 oraz pomieszczeń przynależnych: komórki o pow. 4.50 m2. Ogółem pow. użytkowa lokalu i pomieszczeń przynależnych wynosi 54.28 m2. Lokal sprzedawany jest łącznie z udziałem w gruncie w działce nr 604 o pow. 0,3460 ha, poz. rej. G. 254, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00051781/1 oraz w częściach wspólnych budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali i wynosi 63/1000 części.
  • W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „MW2.2” o przeznaczeniu podstawowym: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
  • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych). Minimalne postąpienie wynosi:  600,00 zł (słownie: sześćset złotych). Wadium wynosi: 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych).
  • Przetarg odbędzie się w dniu 05 października 2023 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 28 września 2023 (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 20, nr telefonu 729057859.