Uczennice i uczniowie klas ósmych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 i Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 2 w Kamieńcu Ząbkowickim pojechały do Wrocławia.  Na wyprawę, która okazała się lekcją samorządu w praktyce, młodzież zaprosił burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego Marcin Czerniec.

Na schodach Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego przywitali nas wicemarszałek województwa dolnośląskiego Grzegorz Macko oraz inicjator wyprawy, czyli burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego. Następnie mieliśmy okazję spotkać się z wojewodą dolnośląskim Jarosławem Obremskim, porozmawiać o jego pracy oraz obejrzeć gabinet, w którym na co dzień podejmowane są różne ważne decyzje. Najciekawsze spotkania odbyły się jednak w sali Sejmiku Wojewódzkiego, gdzie wysłuchaliśmy wykładów z zakresu struktury i roli samorządu terytorialnego na poziomie gminy, powiatu, województwa oraz różnic pomiędzy kompetencjami urzędów wojewódzkich i urzędów marszałkowskich. Prelekcje wygłosili przewodniczący sejmiku Andrzej Jaroch, burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego Marcin Czerniec oraz Łukasz Lach – pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Bardzo interesująca była również wizyta w Operze Wrocławskiej, gdzie poznaliśmy historię tradycji operowych we Wrocławiu od XVIII wieku. Obejrzeliśmy zabytkowy budynek z XIX wieku, będący siedzibą tej szacownej instytucji oraz poznaliśmy jej wieloletnią działalność sceniczną oraz nowoczesne techniki stosowane w trakcie przedstawień.

Podziękowania należą się wszystkim osobom, które przyczyniły się do organizacji niezapomnianej wycieczki dotyczącej praktycznych zasad funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Adresatami życzeń są: burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego Marcin Czerniec, pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Łukasz Lach oraz Pani Agnieszka Koprzak, która zatroszczyła się o udany przebieg wycieczki.

Sylwia Grot