Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki odbyło się 21 listopada 2016 r.

W porządku obrad wpisano: analizę działalności sportowej, a szczególnie trenerów osiedlowych i klubów sportowych oraz spotkanie z udziałem przedstawicieli stowarzyszeń działających w Gminie Kamieniec Ząbkowicki. Oglądając zapis video – udostępniony na You Tube Gminy Kamieniec Ząbkowicki – możemy poznać przebieg tego posiedzenia i przybliżyć sobie poruszaną tematykę.

Marcin Czerniec

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki