Podajemy wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w Gminie Kamieniec Ząbkowicki w roku 2023

  • na zadanie Nr 1: wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu, w dyscyplinie piłka nożna w Gminie Kamieniec Ząbkowicki – dla Stowarzyszenia Kultury Fizycznej GLKS „Zamek” Kamieniec Ząbkowicki. Komisja proponuje udzielenia dotacji w wysokości 85 000 zł. Średnia ocena Komisji konkursowej dla oferty wynosi 66,6 pkt.
  • na Zadanie Nr 2: wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna – sołectwo Byczeń – dla Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Ludowy Zespół Sportowy SPARTAKUS Byczeń. Komisja proponuje udzielenia dotacji w wysokości 25 000 zł. Średnia ocena Komisji konkursowej dla oferty wynosi 65 pkt.
  • na Zadanie Nr 3: wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka siatkowa – sekcja żeńska – dla Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Klub Sportowy „Iskra” Kamieniec Ząbkowicki. Komisja proponuje udzielenia dotacji w wysokości 5 000 zł. Średnia ocena Komisji konkursowej dla oferty wynosi 52,4 pkt.
  • na Zadanie Nr 4: wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna dzieci – dla Klub Sportowy Akademia Piłkarska GOAL. Komisja proponuje udzielenia dotacji w wysokości 30 000 zł. Średnia ocena Komisji konkursowej dla oferty wynosi 70,6 pkt.

Oferty wpłynęły w terminie i spełniają wymagania formalne wskazane w ogłoszeniu.