„Przeszłość jest źródłem wiedzy, a przyszłość jest źródłem nadziei. Miłość do przeszłości pociąga za sobą wiarę w przyszłość” (Stephen Ambrose).

To motto szkolnego konkursu „Moje drzewo genealogiczne”, który przygotowany został przez pracowników Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim i nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Kamieńcu Ząbkowickim. Celami konkursu było rozbudzenie zainteresowania historią swojej rodziny w kontekście małej i wielkiej ojczyzny, rozwijanie umiejętności w zakresie poszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, kształcenie postawy twórczej, artystycznej.

24 października 2022 r. komisja w składzie Gabriel Widuch, Łukasz Pintal, Dorota Pastuszczak, Izabella Rudkowska, Sylwia Grot przyznali nagrody:

  • za I miejsce Marcie Stolarczyk – kl. 6A,
  • za II miejsce Zofii Demidowicz – kl. 8C,
  • za III miejsce Julii Ryng – kl. 5B,
  • WYRÓŻNIENIA: Zuzannie Stefaniuk – kl. 7A, Natalii Haber – kl. 8C, Marcie Mroczek – kl. 5A, Oliwii Kawa – kl. 6B, Ewie Żurawskiej – kl. 5B,
  • POZOSTALI UCZESTNICY: Piotr i Wojciech Grygorasz, Damian Szmyt, Karolina Załęska, Laura Krzyżanowska, Mateusz Seferynowicz, Leon i Aleksander Gnaczy, Artur Plejewski, Wanessa Tuła, Julia Wolak, Magdalena Zapotoczny, Łukasz Furtan, Szymon Piątkiewicz, Maria Gancarz, Zofia Burger, Ignacy Syposz.

28 października br. w Archiwum Państwowym Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody ufundowane przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu, wręczonymi przez dyrektora tej instytucji dr. Janusza Gołaszewskiego i dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Kamieńcu Ząbkowickim Bożenę Kołodziej.

Podczas uroczystego spotkania wysłuchaliśmy ciekawego wykładu o genealogii zaprezentowanego przez Pana Łukasza Pintala, mieliśmy możliwość zdobyć nagrodę specjalną po rozwiązaniu krzyżówki genealogicznej (wygrała Zofia Demidowicz – kl. 8C) i obejrzeliśmy wystawę prac naszych uczniów połączoną z wystawą dokumentów, pamiątek szkół, które kiedykolwiek powstały w gminie Kamieniec Ząbkowicki.

Sylwia Grot