„Bolesław Chrobry był to król dobry, w boju tylko srogi, był sprawiedliwy i karał swawole, pod nim bezpiecznie i kmiotek ubogi orał swoje pole”.

W Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego nr 1 w Kamieńcu Ząbkowickim odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Patrona. Został on ustanowiony w 1961 r. Apel, który miał miejsce 28 października 2022 r., rozpoczął się wprowadzeniem sztandaru oraz odśpiewaniem hymnu narodowego. Uczniowie naszej szkoły pod przewodnictwem pań nauczycielek – Aleksandry Rembiasz oraz Bernadety Tajki i Agnieszki Mikosz przygotowali zachwycający pod względem wizualnym i merytorycznym program artystyczny.

Na początku przypomnieli postać naszego patrona, a także pół żartem, pół serio podjęli rozważania czym dla nas jest szkoła. Inscenizację rozpoczęto od symbolicznego cofnięcia się w czasie – Krzysztof Jakimiszyn w roli kronikarza wspomniał początki państwa polskiego oraz postać Bolesława Chrobrego, w którego wcielił się Antoni Krzywak. Następnie wszyscy mogliśmy obejrzeć prezentację przedstawiającą fotografie naszej szkoły – od jej powstania po dzień dzisiejszy.

System oświaty i wychowania organizował w Kamieńcu Ząbkowickim w latach powojennych pan Henryk Szczudłowski, którego słowa zacytowała przewodnicząca samorządu szkolnego Dominika Czeladzka: Jeśli pragniesz, by jutro nasze lepsze było, nie czekaj, ażeby ktoś był mu łaskawy, ale wsparci jedności i miłości siłą dla wspólnego wysiłku zakaszmy rękawy.

Po podniosłej części uroczystości chłopcy z klas ósmych w zabawny sposób przedstawili sylwetki uczniów. Na apelu mieli możliwość zaprezentować się uczniowie, którzy przedstawili swoje umiejętności wokalne, taneczne i aktorskie. Obejrzeliśmy je z ogromnym zachwytem i dumą. Uczniowie kamienieckiej „jedynki” postanowili rozpocząć nową tradycję, ponieważ wśród absolwentów naszej szkoły są rodzice, nauczyciele a także włodarze naszego miasta, w dowód wdzięczności otrzymali oni Korony Chrobrego.

Pani dyrektor Bożena Kołodziej podziękowała wszystkim, którzy mają swój wkład w kształcenie kolejnych pokoleń słowami: Jesteśmy wdzięczni za bezinteresownie niesioną pomoc, aktywne uczestnictwo w życiu szkoły oraz zaangażowanie w trudy wychowania. Po zakończonym apelu uczniowie klas ósmych złożyli kwiaty pod popiersiem Bolesława Chrobrego.

 

Wioletta Ciborowska

W ramach obchodów Dnia Patrona przeprowadzony został Konkurs o Patronie Szkoły Bolesławie Chrobrym, zorganizowany przez panią Agnieszkę Mikosz w kategorii klas II – III (9 uczniów) oraz panie Sylwię Grot i Beatę Postawę dla klas IV – VI (21 uczniów), VII – VIII (16 uczniów). Uczniowie wszystkich zespołów klas najmłodszych otrzymali takie same nagrody, natomiast z klas starszych nagrodzeni zostali:

  • w kategorii klas IV – VI: Marta Stolarczyk, 2. Meciej Deryło, 3. Łukasz Furtan i Damian Szmyt,
  • w kategorii klas VII – VIII: Bartosz Koprzak, 2. Maja Klimczak, 3. Antoni Krzywak

Pytania losowane przez trzyosobowe zespoły klas najmłodszych oraz testy pisemne w obydwu kategoriach wiekowych dla uczniów starszych okazały się trudne. Zawierały pytania otwarte i zamknięte, wymagały znalezienia informacji w dołączonych tekstach źródłowych oraz podstawowej wiedzy z zakresu polityki wewnętrznej i zagranicznej z czasów króla Bolesława Chrobrego. Nagrody dla zwycięzców ufundował Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim oraz Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamieńcu Ząbkowickim.

Sylwia Grot