W Szkole Podstawowej nr 2 odbył się konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia pt. „Trzymaj Formę”. Konkurs był przeznaczony dla klas IV-VI. 

Głównym celem Konkursu jest zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie wśród młodzieży, w szczególności poprzez:

– pogłębienie wiedzy na temat prawidłowego żywienia i zdrowego stylu życia oraz ich znaczenia dla organizmu człowieka,

– pogłębienie wiedzy o wartości odżywczej żywności i doskonalenie umiejętności korzystania z informacji zamieszczonych na opakowaniach produktów żywnościowych,

– wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy i doskonaleniu umiejętności praktycznego zastosowania zdobytych informacji,

– rozwijanie zainteresowań młodzieży tematyką zdrowego stylu życia oraz

– kształtowanie u niej prozdrowotnych postaw i zachowań,

– propagowanie zdrowego stylu życia w szkole, w domu i środowisku pozaszkolnym,

– umożliwienie uczniom zaprezentowania swojej wiedzy i umiejętności dotyczących żywności, żywienia i zdrowego stylu życia.

Wyniki konkursu

  • I miejsce – Wiktoria Śnieżek,
  • II miejsce – Oliwia Staniucha,
  • III – Dawid Sędziak,
  • wyróżnienie – Karol Balcerzak.

Konkurs przeprowadzony pod opieką pedagoga szkolnego M. Skotnickiej i Alicji Walerian