Spotkania odbędą się w każdej gminie powiatu ząbkowickiego.

Będą prowadzone w związku z planowanym naborem wniosków na podejmowanie działalności gospodarczej i rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Stowarzyszenie LGD „Qwsi” zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkania na temat zasad sporządzania wniosków i sposobu wyboru projektów przez Radę LGD. W Gminie Kamieniec Ząbkowicki spotkanie odbędzie się we wtorek 27 września 2022 r. od godz. 10:00.

Harmonogram wszystkich spotkań na poniższej infografice.