Harmonogram imprez sportowych i kulturalnych planowanych na rok 2016 przez kluby sportowe, Gminne Centrum Kultury oraz organizacje pozarządowe na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki. Ponadto wstępny program tegorocznego kamienieckiego Święta Tulipanów.

Tak wygląda tematyka posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu, Turystyki, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki. Posiedzenie radni odbyli 17 lutego 2016 r., a teraz poprzez You Tube Gminy Kamieniec Ząbkowicki możemy obejrzeć zapis video i zapoznać się z przebiegiem obrad komisji.

Marcin Czerniec

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki