W dniu 25 lipca 2022 roku Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim będzie czynny od godziny 7:30 do godziny 14:00.

Podstawa prawna komunikatu: Zarządzenie Nr 194/2022 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 14 lipca 2022 roku w sprawie zmiany godzin pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim.