17 kwietnia 2015 roku o godzinie 17.00 odbyło się zebranie wyborcze Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Suszka.

W zebraniu uczestniczył wójt Marcin Czerniec, zastępca wójta Karolina Sarzyńska, przewodniczący Rady Gminy Aleksander Ciapka, zastępca przewodniczącego Rady Gminy Elżbieta Cwek, radni Rady Gminy: Bernadeta Chodasewicz, Dominik Krekora, Piotr Glina, sekretarz Gminy Stanisław Gołębiowski oraz 32 mieszkańców sołectwa Suszka.

Spotkanie otworzyła Sołtys Sołectwa pani Wanda Fedan witając wszystkich zgromadzonych oraz złożyła  sprawozdanie z mijającej kadencji.

Sołtysem została wybrany po raz kolejny Pani Wanda Fedan.

W skład Rady Sołeckiej zostały wybrane następujące osoby:

  1. Ewelina Termena – przewodnicząca Rady Sołeckiej,
  2. Zofia Nastała,
  3. Grzegorz Pukało.