Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

  • Zarządzeniem Nr 24/2022 z dnia 26 stycznia 2022 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego nieruchomość położoną w obrębie Suszka w granicach działki nr 165/2,
  • Zarządzeniem Nr 25/2022 z dnia 26 stycznia 2022 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość położoną w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I w granicach działki nr 118/1,

Wykazy zostały wywieszone do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 26.01.2022 roku do dnia 16.02.2022 roku oraz opublikowane na tablicy ogłoszeń w sołectwie, na terenie którego znajdują się w/w nieruchomości.