Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

  • Zarządzeniem Nr 11/2022 z dnia 11 stycznia 2022 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość położoną w obrębie Chałupki w granicach działki nr 290/12,
  • Wykaz został wywieszony do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 11.01.2022 roku do dnia 01.02.2022 roku oraz opublikowane na tablicy ogłoszeń w sołectwie, na terenie którego znajdują się w/w nieruchomości.