Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza II Edycję Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP. Konkurs ma na celu promocję i prezentację wielopłaszczyznowej działalności Kół w zakresie społecznym, kulturalnym i edukacyjnym.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: wojewódzkim i ogólnopolskim według Regulaminu Konkursu. Koła Gospodyń Wiejskich zgłaszają się samodzielnie poprzez przesłanie pocztą elektroniczną na adres: konkurs.KGW@prezydent.pl:

  • poprawnie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej,
  • potwierdzenia wpisu Koła do odpowiedniego rejestru,
  • krótkiego amatorskiego materiału audiowizualnego przygotowanego i nagranego przez Koło, trwającego nie dłużej niż 120 sekund, promującego działalność Koła.

Uczestnikami II edycji Konkursu nie mogą być Koła będące Laureatami etapu ogólnopolskiego (miejsca I – III) poprzedniej edycji Konkursu.

Termin naboru do Konkursu: do 28 lutego 2022 r. Wszelkie informacje i formularze znajdziesz klikając TUTAJ lub w poniższą infografikę.