Dla 26 pierwszoklasistów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 im. Bolesława Chrobrego to był wyjątkowy dzień. Ubrani na galowo, w szkolnych mundurkach i biretach na głowie, złożyli na sztandar szkoły ślubowanie i zostali pasowani na uczniów.

W imieniu Samorządu Uczniowskiego, przewodnicząca szkoły Julia Malinowska, przywitała pierwszoklasistów w murach szkoły. Aby tradycji stało się zadość, wzorem prześwietnej Akademii Krakowskiej, uroczystość została rozpoczęta przez żaków. Członkowie Samorządu Uczniowskiego, pod opieką Anny Stygi, zadeklarowali młodszym kolegom pomoc w szkole i życzyli sukcesów w nauce. Każdy pierwszoklasista otrzymał z rąk pani dyrektor tarczę szkolną i pamiątkowy dyplom, a od burmistrza – maskotkę i elementy odblaskowe. Rada Rodziców ufundowała dzieciom słodycze. Uczniowie z dużym zaangażowaniem zaprezentowali gościom program artystyczny przygotowany pod kierunkiem wychowawcy klasy Ewy Otfinowskiej. Były wierszyki, piosenki, zasady zachowania na lekcji, na przerwie i w drodze do szkoły.

Na uroczystość, która miała miejsce 1 października 2021 r., przybyli zaproszeni goście: burmistrz Gminy Kamieniec Ząbkowicki Marcin Czerniec wraz z radną Bogusławą Tokarz, ks. proboszcz Jarosław Dąbrowski, pracownik Urzędu Miejskiego Agnieszka Rogowska-Koprzak, przewodnicząca Rady Rodziców Martyna Stolarczyk oraz rodzice pierwszaków. Gospodyniami ceremonii były dyrektor szkoły Bożena Kołodziej i wicedyrektor szkoły Dorota Pastuszczak. Ceremonii pasowania dokonała wielkim, niebieskim ołówkiem dyrektor szkoły pani Bożena Kołodziej. W imieniu rodziców ślubowanie złożyła pani Anna Kuźba.

Burmistrz Gminy Kamieniec Ząbkowicki Marcin Czerniec wręczył uczniom klas starszych stypendia za wyróżniające wyniki w nauce oraz zachowaniu. Po pasowaniu pierwszoklasiści z wychowawcą udali się do klasy na poczęstunek przygotowany przez rodziców.