„Sprzątanie świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska celem akcji jest budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska – rozpoczynając od uprzątania śmieci, poprzez promocję i stosowanie selektywnej zbiórki odpadów.

Tematem tegorocznej akcji było hasło „Myślę, więc nie śmiecę.” 17 września uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Kamieńcu Ząbkowickim zaopatrzeni w worki i jednorazowe rękawiczki po raz kolejny uczestniczyli w akcji „Sprzątanie świata.” Akcję rozpoczęto pogadanką na temat bezpieczeństwa oraz celów głównych akcji.

Uczniowie wraz z opiekunami sprzątali teren wokół przedszkola, szkoły, Kamienieckich Błoni, Domu Rządcy, zespołu pałacowo-parkowego, Mauzoleum oraz osiedla XXX-lecia.  Dzięki pogodzie akcja przebiegła szybko i sprawnie, a efekty pracy uczniów były zadowalające.

Czynny udział w tym przedsięwzięciu dał uczniom do zrozumienia, że należy dbać o swoje środowisko oraz czystość otoczenia. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w 28. Akcję „Sprzątania świata” – uczniom, rodzicom, nauczycielom oraz pracownikom Zakładu Usług Komunalnych w Kamieńcu Ząbkowickim za wywiezienie pozbieranych odpadów.

Lidia Jagoda – koordynator akcji