Ogólnopolskie Stowarzyszenie Gmin Cysterskich ogłosiło Ogólnopolski konkurs fotograficzny pn. „Cysterski ślad w czterech porach roku”.

Konkurs odbywa się pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki oraz Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz ojca opata Eugeniusza Augustyna – prezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenie Gmin Cysterskich.

Do udziału w konkursie fotograficznym „Cysterski ślad w czterech porach roku” są zaproszeni uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Konkurs trwa od 15 października 2021 r. do 15 lipca 2022. Formularz zgłoszeniowy i Regulamin konkursu są zamieszczone na stronie: www.gminycysterskie.org – zapraszamy do udziału.