Architektoniczna perła, jaką jest Pałac Marianny Orańskiej zachwycał i znów urzeka wielu ludzi. Dzieje się tak dzięki wysiłkowi podjętemu przez samorząd Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Wkraczamy w tych dniach w kolejny projekt, którego realizacja będzie możliwa dzięki środkom pozyskanym z Funduszy Norweskich. Prace renowacyjne i adaptacyjne obejmą pas od tarasu górnego, przez taras środkowy po wielką fontannę dolną. Prowadzone w tym sektorze działania będą się wiązać nie tylko z robotami budowlanymi czy konserwatorskimi, ale również z różnorodnymi inicjatywami o charakterze kulturalnym, jakie zamierzamy prowadzić w obrębie Pałacu. Wszystko ma na celu przybliżenie historycznego dziedzictwa założenia pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim.

Pragniemy na nowo pokazać piękno otaczającego nas krajobrazu, ale też wyjątkowość Pałacu Marianny Orańskiej, jego nadzwyczajną przeszłość, ale także walory tej piątej co do wielkości budowli zabytkowej w Polsce. Unikatowy splot krajobrazu i architektury staje się na naszych oczach miejscem szczególnym na mapie Dolnego Śląska, Polski, ale też Europy.

Samorząd Gminy Kamieniec Ząbkowicki, dzięki pozyskiwanym środkom zewnętrznym i własnym nakładom czyni wszystko, aby bezcenny skarb historii przekazać następnym pokoleniom w jak najlepszym stanie.

Marcin Czerniec

Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego