Po raz drugi premier Mateusz Morawiecki odwiedził naszą gminę. 18 sierpnia 2021 r. szef rządu przyjął Honorowe Obywatelstwo Kamieńca Ząbkowickiego i spotkał się z dolnośląskimi samorządowcami, by przedstawić nowy system finansowania samorządów i podsumować pierwszy nabór wniosków do Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu.

W czasie wizyty premier Mateusz Morawiecki przyjął tytuł Honorowego Obywatela Kamieńca Ząbkowickiego, który został mu nadany 24 czerwca 2021 r. Akt tego szczególnego wyróżnienia wręczyli burmistrz Marcin Czerniec, przewodnicząca Rady Miejskiej Bernadeta Chodasewicz, wiceprzewodniczący Sylwia Demidowicz i Tadeusz Cenarski oraz grupa radnych Gminy Kamieniec Ząbkowicki. W odpowiedzi na przyznane wyróżnienie Premier RP Mateusz Morawiecki powiedział:

To dla mnie ogromy zaszczyt, jakim jest tytuł Honorowego Obywatela Kamieńca Ząbkowickiego. Wierzę, że miasto ze swoją trudną, dramatyczną i długą historią będzie „papierkiem lakmusowym” dalszego rozwoju Polski. Są tu piękne perły kultury i architektury, które mogą przyciągać. Jest tu potencjał rozwojowy, który potrzeba wydobyć, a ostatnie lata pokazują, że to jest możliwe. Staramy się to robić w całej Polsce. Koncentrujemy się na miastach i miejscowościach, gminach i powiatach, które dotąd były pozbawiane takich możliwości rozwojowych, i których funkcje społeczno-gospodarcze ucierpiały w procesie transformacji. Bardzo serdecznie dziękuję i zobowiązuję się jako honorowy obywatel naszego miasta jeszcze częściej o nim pamiętać i wspominać. Przede wszystkim jednak myśleć o przyszłości Kamieńca Ząbkowickiego, bo zapewne to najbardziej interesuje wszystkich mieszkańców. Życzę Państwu, aby ta bardzo ciekawa historia Kamieńca Ząbkowickiego, jaką szeroko znamy, była dobrym prognostykiem pomyślnej przyszłości i dobrobytu wszystkich obywateli już miejsko-wiejskiej od niedawna gminy. Dziękuję bardzo!

 

W spotkaniach szefa rządu brali udział ministrowie: Michał Dworczyk – szef Kancelarii Premiera, Krzysztof Kubów – szef Gabinetu Politycznego Premiera, Sebastian Skuza – wiceminister finansów, Ireneusz Zyska – wiceminister klimatu oraz wiceminister edukacji i nauki Wojciech Murdzek. Byli też obecni parlamentarzyści, a przede wszystkim wójtowie, burmistrzowie i starostowie oraz wielu innych samorządowców z Dolnego Śląska z marszałkiem Cezarym Przybylskim na czele. Przedmiotem obu spotkań była prezentacja Polskiego Ładu dla Samorządu. Po ich zakończeniu premier poinformował o najważniejszych wątkach konferencji i powiedział:

W samorządach dochody bieżące i wydatki bieżące muszą się równoważyć. Aby dopomóc w tej stabilizacji, rząd przygotuje w ciągu dwóch tygodni ustawę, w której przekażemy 8 miliardów złotych jeszcze w czwartym kwartale na poczet wydatków przyszłorocznych, tak, żeby stabilizować wydatki bieżące samorządów. To samorządy zadecydują, na co będą chciały przeznaczyć te fundusze. Algorytm będzie sprawiedliwy, będzie dzielił dla wszystkich samorządów oraz uwzględni różnice dochodów pomiędzy najbardziej bogatymi gminami a tymi najmniej zamożnymi. I tu fundamentalna sprawa: w wyniku tej zmiany dochody bieżące będą wyższe w samorządach w przyszłym roku niż te zaplanowane przez samorządy 5 maja tego roku, kiedy to samorządy zaprezentowały swoje prognozy na przyszły rok. W wyniku tych zmian te dochody bieżące będą wyższe o 4,6%. Trudno o lepszy dowód, że zadbaliśmy o stan finansów samorządów w sposób właściwy.

Jak wspomniał premier Mateusz Morawiecki, drugi filar samorządowego Polskiego Ładu to stabilizacja dochodów.  Dochody podzielone zostaną tak, aby przewidywalnie wpływały do kasy budżetów jednostek samorządu. Trzeci filar to rozwój i subwencja inwestycyjna, która będzie przekazywana samorządom co roku. O pierwszych efektach naboru w ramach Programu Inwestycji Strategicznych mówiła także prezes Banku Gospodarstwa Krajowego Beata Daszyńska-Muzyczka.

 

Premier oraz minister Michał Dworczyk i burmistrz Marcin Czerniec udali się następnie na teren przewidywanej budowy regionalnego zbiornika retencyjnego oraz już powstającego w Kamieńcu Ząbkowickim kompleksu sportowo-rekreacyjnego.

Podczas briefingu dla prasy premier Mateusz Morawiecki poruszył między innymi kwestie przeciwdziałania bezrobociu oraz wdrażanych już projektów budowy dróg ekspresowych na Dolnym Śląsku S8 i S5. Z Kamieńca Ząbkowickiego premier helikopterem udał się na następne spotkania w Małopolsce.