Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

 **

Zarządzeniem Nr 190/2021 z dnia 27 maja 2021 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego nieruchomość zabudowaną położoną w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I w granicach działki nr 527/26.

Wykaz został wywieszony do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 28.05.2021 roku do dnia 17.06.2021 roku oraz opublikowane na tablicy ogłoszeń w sołectwie, na terenie którego znajdują się w/w nieruchomości.

**