Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

==

Zarządzeniem nr 185/2021 z dnia 24 maja 2021 r. wykazano do dzierżawy w drodze bezprzetargowej część nieruchomości położonej w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I w granicach działki nr 638 o pow. 65 mkw, stanowiącej własność Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

W/w zarządzenie z wykazem zostało wywieszone do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 24.05.2021 r. do dnia 14.06.2021 r. oraz opublikowane na tablicy ogłoszeń w sołectwie na terenie, którego znajduje się w/w nieruchomość.

==