Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

  • Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę stanowiska handlowo-gastronomicznego z przeznaczeniem na sprzedaż lodów/ prowadzenia ogródka piwnego w Kamieńcu Ząbkowicki na terenie Błoni w okresie od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 31 października 2021 r.

Przedmiotem przetargu jest dzierżawa stanowiska nr 1 handlowo-gastronomicznego o pow. 100 mkw. usytuowanego w Kamieńcu Ząbkowickim na terenie Błoni w granicach działki nr 679/10 o pow. ogólnej 0,8110 ha, (Bz), poz. rej. G. 931, AM – 12, Nr KW – SWIZ/00065704/9, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej – gastronomicznej – sprzedaż lodów/ prowadzenie ogródka piwnego.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieniec Ząbkowicki w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „ZP2” o przeznaczeniu podstawowym tereny zieleni urządzonej. Działka położona w granicach zasięgu zalewu wód powodziowych 1%.

Przetarg odbędzie się w dniu 24 czerwca 2021 r. o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Ząbkowicka 26.

Wywoławcza stawka czynszu dzierżawnego wynosi: 10,00 zł /1 mkw. miesięcznie + podatek VAT w obowiązującej wysokości. Minimalna wysokość postąpienia wynosi: 1,00 zł.  Wadium wynosi: 100,00 zł i płatne jest do dnia 17 czerwca 2021 r.

Wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002 (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu).

Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu. Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim, przy ul. Ząbkowickiej 26 lub telefonicznie w godzinach urzędowania pod numerem tel: 533605262.

  • Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego ogłasza I ustny przetargu nieograniczony na dzierżawę stanowiska handlowo-gastronomicznego z przeznaczeniem na sprzedaż lodów/ prowadzenia ogródka piwnego w Kamieńcu Ząbkowicki na terenie Błoni w okresie od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 31 października 2021 r.

Przedmiotem przetargu jest dzierżawa stanowiska nr 2 handlowo-gastronomicznego o pow. 100 mkw usytuowanego w Kamieńcu Ząbkowickim na terenie Błoni w granicach działki nr 679/10 o pow. ogólnej 0,8110 ha, (Bz), poz. rej. G. 931, AM – 12, Nr KW – SWIZ/00065704/9, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej – gastronomicznej – sprzedaż lodów/ prowadzenie ogródka piwnego.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieniec Ząbkowicki w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „ZP2” o przeznaczeniu podstawowym tereny zieleni urządzonej. Działka położona w granicach zasięgu zalewu wód powodziowych 1%.

Przetarg odbędzie się w dniu 24 czerwca 2021 r. o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Ząbkowicka 26.

Wywoławcza stawka czynszu dzierżawnego wynosi: 10,00 zł /1 mkw miesięcznie + podatek VAT w obowiązującej wysokości. Minimalna wysokość postąpienia wynosi: 1,00 zł.  Wadium wynosi: 100,00 zł i płatne jest do dnia 17 czerwca 2021 r.

Wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002 (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu).

Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu. Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim, przy ul. Ząbkowickiej 26 lub telefonicznie w godzinach urzędowania pod numerem tel: 533605262.

  • Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego ogłasza I ustny przetargu nieograniczony na dzierżawę stanowiska handlowo-gastronomicznego z przeznaczeniem na sprzedaż lodów/ prowadzenia ogródka piwnego w Kamieńcu Ząbkowicki na terenie Błoni w okresie od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 31 października 2021 r.

Przedmiotem przetargu jest dzierżawa stanowiska nr 3 handlowo-gastronomicznego o pow. 100 mkw usytuowanego w Kamieńcu Ząbkowickim na terenie Błoni w granicach działki nr 679/10 o pow. ogólnej 0,8110 ha, (Bz), poz. rej. G. 931, AM – 12, Nr KW – SWIZ/00065704/9, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej – gastronomicznej – sprzedaż lodów/ prowadzenie ogródka piwnego.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieniec Ząbkowicki w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „ZP2” o przeznaczeniu podstawowym tereny zieleni urządzonej. Działka położona w granicach zasięgu zalewu wód powodziowych 1%.

Przetarg odbędzie się w dniu 24 czerwca 2021 r. o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Ząbkowicka 26.

Wywoławcza stawka czynszu dzierżawnego wynosi: 10,00 zł /1 mkw miesięcznie + podatek VAT w obowiązującej wysokości. Minimalna wysokość postąpienia wynosi: 1,00 zł. Wadium wynosi: 100,00 zł i płatne jest do dnia 17 czerwca 2021 r.

Wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002 (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu).

Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu. Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim, przy ul. Ząbkowickiej 26 lub telefonicznie w godzinach urzędowania pod numerem tel: 533605262.