.„Śmierci nie można przekupić ani od siebie oddalić.”  (św. Jan Paweł II)

Poruszeni nagłą śmiercią Pani Barbary Michalik składamy całej Jej Rodzinie i Bliskim szczere wyrazy głębokiego żalu i współczucia w tych ciężkich chwilach żałoby.

Śp. Pani Barbara Michalik

pozostanie na zawsze w naszej pamięci jako wspaniała nauczycielka, która wychowała wiele pokoleń przedszkolaków, zawsze pogodna, uśmiechnięta, skromna, życzliwa, pełna pomysłów,
w każdej sytuacji gotowa służyć profesjonalną radą i pomocą.

Dyrektor, Wicedyrektor, Nauczyciele,
Pracownicy Administracji i Obsługi,
Przedszkolaki, Uczniowie oraz Rodzice
Zespołu Szkół nr 2 w Kamieńcu Ząbkowickim