Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. będzie realizowany obowiązkowo przez samospis internetowy.

  1. Obowiązkowo – metodą samospisu internetowego (CAWI),
  2. Uzupełniająco – metodą wywiadu telefonicznego (CATI) i metodą wywiadu bezpośredniego (CAPI).

Po raz pierwszy w historii polskiej statystyki publicznej samospis internetowy będzie obowiązkowy. Oczywiście jeśli ktoś (np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność) nie będzie się w stanie samospisać, pomogą mu w tym nasi rachmistrze – bezpośrednio i telefonicznie.