Prezentacja i promocja aktywności to cel Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP organizowanego przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Zainicjowany przez Małżonkę Prezydenta RP – Agatę Kornhauser-Dudę, został objęty Jej Honorowym Patronatem. Program służy wsparciu działań prospołecznych spajających i aktywizujących lokalne społeczności oraz wpływających na rozwój przedsiębiorczości kobiet. Nie mniej ważne jest popularyzowanie i utrwalanie najbardziej wartościowych kulturowych tradycji regionalnych, m.in. folkloru, tradycji kulinarnych oraz działalności rękodzielniczej. Wyzwaniem jest ponadto zainteresowanie twórczością ludową kolejnych pokoleniom oraz wychowanie młodzieży w duchu poszanowania tradycyjnych wartości.

W odpowiedzi na sygnały płynące od Kół Gospodyń Wiejskich chcących wziąć udział w Konkursie, termin przesyłania zgłoszeń zostaje przedłużony do 18 kwietnia br.

Uczestnikami Konkursu mogą zostać Koła Gospodyń Wiejskich, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U. 2018 poz. 2212, z późn. zm.) oraz zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich (KRKGW), prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Konkurs składa się z dwóch etapów:

  1. wojewódzkiego
  2. ogólnopolskiego

W ramach Konkursu wyłonione zostaną najlepsze w Polsce Koła Gospodyń Wiejskich, których działalność przyczynia się do budowania lokalnych więzi wspólnotowych oraz rozwoju tożsamości regionalnej. Ogłoszenie zwycięzców Konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi podczas Dożynek Prezydenckich w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków uczestnictwa w Konkursie oraz zasad przeprowadzenia Konkursu, znajdują się w Regulaminie Konkursu [POBIERZ]. Zachęcamy do zapoznania się z najczęstszymi pytaniami i odpowiedziami (Q&A) dotyczącymi Konkursu>> W przypadku pytań prosimy o kontakt poprzez adres e-mail: konkurs.KGW@prezydent.pl lub numer telefonu: 22 695 11 99.

Pliki do pobrania

Regulamin [PDF]

Karta zgłoszeniowa [PDF]

Karta zgłoszeniowa [WORD]