Z uwagi na duże zainteresowanie szczepieniami przedłużamy termin rejestracji w Systemie Informacji Oświatowej i w systemie POL-on do piątku, 19 lutego (do końca dnia).

Ważne! Rozszerzamy grupę nauczycieli uprawnionych do szczepień. Na szczepienia mogą rejestrować się także nauczyciele, którzy są nieobecni w pracy z powodu:

  • choroby,
  • urlopu,
  • przeniesienia w stan nieczynny,
  • oddelegowania do pracy w związku zawodowym.

Dyrektorzy szkół i placówek mają możliwość dopisania w Systemie Informacji Oświatowej wszystkich chętnych z tej grupy.

Przypominamy, że od poniedziałku, 15 lutego br. trwa kolejna tura rejestracji dla pozostałych grup nauczycieli do 65. roku życia oraz nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia na uczelniach.

W czwartek 18 lutego do godz. 12:00, zostało zaszczepionych już 65 tys. nauczycieli. Do tej pory, zarówno w I jak i II etapie, chęć zaszczepienia się zgłosiło już 530 tys. nauczycieli, w tym prawie 60 tys. nauczycieli akademickich. W II etapie zarejestrowało się w sumie 260 tys. nauczycieli.

Uwaga! Na szczepienie mogą zarejestrować się osoby urodzone od 1 stycznia 1956 r. do 31 grudnia 2003 r. Nauczyciele urodzeni w 1955 r. i wcześniej będą mogli zaszczepić się w późniejszym terminie.