Nauczyciele Wychowania Fizycznego Gimnazjum Publicznego im. Adama Mickiewicza w Kamieńcu Ząbkowickim-Iwona Kulińska-Pietrzak oraz Anna I Piotr Jabłońscy, uczestniczyli w  kolejnej edycji Dolnośląskiego Forum Oświatowego. Sympozjum odbyło się 10 grudnia 2016 r. w Oleśnicy, a patronat nad forum objął burmistrz Oleśnicy Michał Kołaciński oraz Dolnośląski Kurator Oświaty  Roman Kowalczyk.

Ta jedenasta już edycja spotkania szkoleniowego dyrektorów szkół i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego organizowana wspólnie z Wyższą Szkołą Edukacja w Sporcie podzielona była na dwie części: teoretyczną, gdzie tematem głównym były założenia nowej podstawy programowej wf zaprezentowane przez dr Reginę Kumalę i bardzo lubianą przez nauczycieli część praktyczną. Uczestnicy mogli wybrać dwa warsztaty praktyczne spośród: gimnastyki prowadzonej przez Zbigniewa Najsarka, samoobrony prowadzonej przez Witolda Szachowskiego, treningu funkcjonalnego prowadzonego przez Olgę Borysławską, zabaw muzyczno ruchowych prowadzonych przez Beatę Rusnak oraz integracji sensorycznej prowadzonej przez Marka Rybińskiego i Macieja Słowaka. Ci, którzy nie byli niech żałują. Zobaczyć zaangażowanie nauczycieli, którzy „na ostatnich nogach” kończyli udział w warsztatach; bezcenne.

Iwona Pietrzak – Akademia Sportu BUTTERFLY