W Szkole Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Kamieńcu Ząbkowickim odbyły się warsztaty profilaktyczne „Złość da Ci w kość”.

Warsztaty zostały przeprowadzone przez Panią Martę Kłoszewską z Centrum Działań Profilaktycznych Gdów i były skierowane do uczniów klasy V i VI. Każdy uczestnik zajęć mógł dowiedzieć się, jak rozwiązywać problemy we własnej klasie oraz jak radzić sobie z frustracją i negatywnymi emocjami. Warsztaty służyły kształceniu postawy wolnej od agresji. Uczyły poczucia odpowiedzialności za swoje postępowanie, a także budowania pozytywnych relacji między rówieśnikami. Prowadząca je trenerka uświadamiała uczniom, jak ważna jest rozmowa o swoich lękach i problemach. Wspólnie z uczniami ustalała również najczęstsze przyczyny przemocy w szkole, na podwórku i w domu. Tłumaczyła też, jak można wybrnąć z konfliktowej sytuacji bez uciekania się do zachowań z jednej strony agresywnych, a z drugiej – nadmiernie uległych. Uczniowie poznali również metody relaksacji.

Uczestnicy zajęć, które odbyły się 11 marca 2016 r.,  mieli za zadanie współpracować ze sobą, oceniać co jest dobre dla obu stron, a nie tylko dla samego siebie. Nauczyli się, co to jest zdrowa rywalizacja, jak współpracować w grupie, słuchać się wzajemnie oraz szanować poglądy innych ludzi. Wszystkim bardzo podobało się to, że mogli czynnie uczestniczyć w warsztatach, współpracować z kolegami i koleżankami z klasy oraz lepiej się poznać.