Pomoc otrzymują osoby, dotknięte następującym rodzajem przestępstw: uszkodzenia ciała, bójka lub pobicie, wypadek komunikacyjny, groźby karalne, zgwałcenie i inne przeciwko wolności seksualnej, przemoc w rodzinie, niealimentacja, kradzież, rozbój, oszustwo, uszkodzenie mienia, inne.

Rodzaj nieodpłatnej pomocy obejmuje:

  • udzielanie pomocy prawnej, w tym mediacje,
  • pomoc psychologiczną i psychiatryczną,
  • finansowanie kosztów świadczeń zdrowotnych, zakupu lekarstw i wyrobów medycznych,
  • finansowanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach, przedszkolach, w żłóbkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminy,
  • finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe,
  • pokrywanie kosztów zakwaterowania, dopłat do czynszu i opłat za media,
  • pokrywanie kosztów żywności, zakupu odzieży, obuwia i środków czystości.

Infolinia (24h/dobę): +48 508 962 007

Więcej informacji znajdziesz na

https://www.pomoc-pokrzywdzonym.pl/

KONTAKT:

57-300 Kłodzko, ul. Okrzei 11/2 – telefon: +48 517 601 656 –

e-mail: klodzko@pomoc-pokrzywdzonym.pl

Godziny otwarcia:

poniedziałki: 8:00 – 18:00

wtorki: 8:00 – 16:00

środy: 10:00 – 20:00

czwartki: 10:00 – 20:00

piątki: 8:00 – 16:00

soboty: 8:00 – 12:00

niedziele: nieczynne