Każdego roku Szkoła Podstawowa nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Kamieńcu Ząbkowickim włącza się do obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Zgodnie z podstawowym kierunkiem polityki oświatowej państwa nasza szkoła wychowuje do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych. Przykładem jest udział w I Dolnośląskim Konkursie o Żołnierzach Wyklętych, który skierowany był do starszych klas szkoły podstawowej. Patronat nad tym konkursem objęli m.in.: Minister Michał Dworczyk, senator RP Aleksander Szwed, Dolnośląski Kurator Oświaty, Wojewoda Dolnośląski Roman Kowalczyk i burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej Teresa Surma.

Zainteresowani uczniowie z klas VII i VIII przystąpili do rozwiązania testu i napisania wypracowania, które wcale nie należało do łatwych.  Dla młodszych uczniów klas V – VI, pani Alicja Nowakowska przygotowała pytania zarówno otwarte i zamknięte, z którymi bardzo dobrze sobie poradzili.

Wyniki konkursu:

Kategoria młodsi klasy V – VI:

  • I miejsce Filip Zapotoczny
  • II miejsce Bartłomiej Zinkiewicz
  • III miejsce Weronika Kwiatkowska
  • Wyróżnienia: Martyna Roicka i Martyna Zinkiewicz.

Spośród starszych najlepszą okazała się Wiktoria Sarzyńska z klasy VIII. Mimo że nie udało się przejść do etapu finałowego w Bystrzycy Kłodzkiej, mamy świadomość, że uczestniczyliśmy w ważnym dla nas zadaniu.

Uczniowie przygotowali też plakaty, gazetki oraz ciekawe prezentacje multimedialne. Oglądaliśmy dostępne filmy, dokumenty o bohaterach m.in. Emilu Fieldorfie Nilu, Zygmuncie Szendzielarzu, Witoldzie Pileckim, Danucie Siedzikównie. Lekcje historii dotyczyły losów poszczególnych bohaterów, patriotów, którzy do końca walczyli o wolną Polskę.

„Żołnierze Wyklęci” to żołnierze polskiego podziemia niepodległościowego, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego z bronią w ręku przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu. Partyzanci ukrywali się w lesie przed aresztowaniami, walczyli z władzą komunistyczną, chronili cywili przed bandytami, odbijali więźniów politycznych. W 1945 roku w lasach działało ponad 200 tys. żołnierzy podziemia niepodległościowego.

Wyklęci – Niezłomni żyją w naszej pamięci i są dla młodych Polaków wzorem patriotyzmu. Próbowano zabrać im dobre imię, ale naszym obowiązkiem jest pielęgnowanie, odświeżanie pamięci o Niezłomnych, którym zabrano życie.  Współcześnie Żołnierze Wyklęci są ikonami młodzieży i to jest wielkie zwycięstwo naszych bohaterów!

Uczestnicy konkursu pod opieką pani Alicji Nowakowskiej