Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz. 374) oraz mając na względzie bezpieczeństwo osób przebywających na terenie Urzędu Gminy wprowadza się ograniczenie wejścia.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego a wszelkie niezbędne informacje udzielane są w Punkcie Informacji.