Ferie zimowe były wspaniałą okazją do aktywnego spędzenia czasu wolnego. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, tuż przed zimowymi feriami (6 lutego 2020 r.) w Szkole Podstawowej nr 1 w Kamieńcu Ząbkowickim odbyło się spotkanie uczniów klas 1 – 3 ze strażakami Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich.

Celem spotkania było przypomnienie uczniom zasad udzielania pierwszej pomocy w razie nagłego wypadku. Zaproszeni goście – strażacy: st. sekc. Andrzej Marynowicz i st. sekc. Paweł Rosikoń przybliżyli uczniom podstawowe zagadnienia dotyczące pierwszej pomocy i zapobiegania wypadkom. Panowie strażacy zaprezentowali na fantomie działanie defibrylatora i zastosowanie resuscytacji krążeniowo – oddechowej u dorosłych i u małych dzieci. Uczniowie poznali zasady sprawdzania podstawowych funkcji życiowych u osób poszkodowanych. Dowiedzieli się jak ocenić, czy osoba jest przytomna czy nieprzytomna, jak tamować krwotok z nosa, jak udzielić pomocy przy zadławieniach, omdleniu czy złamaniu ręki. Dzieci wykazały się znajomością numerów alarmowych i utrwaliły zasady prawidłowego powiadamiania służb ratowniczych o wypadku.

W dowód wdzięczności za ciekawą lekcję o bezpieczeństwie uczniowie klasy 2a wręczyli zaproszonym gościom bukiet kwiatów i słodki upominek. Dyrekcja szkoły, uczniowie i wychowawcy klas 1 – 3 serdecznie dziękują Panu st. sekc. Pawłowi Rosikoń i Panu st. sekc. Andrzejowi Marynowiczowi za ogromne zaangażowanie mające na celu bezpieczne spędzenie przez dzieci zimowych ferii.

Organizator Ewa Otfinowska