Dnia 24 stycznia 2020 roku Rada Gminy Kamieniec Ząbkowicki wystąpiła do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego, z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Kamieniec Ząbkowicki, składającej się z obrębów ewidencyjnych Kamieniec Ząbkowicki I i Kamieniec Ząbkowicki II.

Prace poprzedzające wystąpienie z wnioskiem jak i sam wniosek sporządzono w oparciu o ustawę z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 09 sierpnia 2001 roku w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach.

Jeżeli wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, to formalnie z dniem 1 stycznia 2021 roku miejscowość Kamieniec Ząbkowicki zostanie miastem. Po kliknięciu TUTAJ dostępne są wybrane opracowania, materiały, itp., dotyczące sprawy zmiany statusu gminy na miejsko-wiejską oraz nadania praw miejskich dla Kamieńca Ząbkowickiego.