„Nie ma większego bogactwa w narodzie nad światłych obywateli.”  (św. Jan Paweł II)

W ostatnim dniu nauki przed zakończonymi właśnie zimowymi feriami w Szkole Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Kamieńcu Ząbkowickim odbył się apel podsumowujący pierwsze półrocze. Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 Pan Arkadiusz Albrecht podziękował uczniom za systematyczną naukę, aktywny udział w konkursach, zawodach sportowych, zaangażowanie w różne działania na rzecz szkoły i środowiska oraz wręczył ODZNAKI WZOROWEGO UCZNIA za bardzo dobre wyniki w nauce oraz wzorową lub bardzo dobrą ocenę z zachowania. Wszystkim wyróżnionym uczniom oraz ich rodzicom pogratulował oraz życzył dalszych sukcesów.  Pozostałym radził, aby wzorując się na najlepszych, systematycznie pracowali na osiąganie jak najlepszych wyników w nauce i zachowaniu.

Przypomniał także, że do końca roku szkolnego każdy uczeń może walczyć nie tylko o ODZNAKĘ WZOROWEGO UCZNIA, promocję czy ukończenie szkoły z wyróżnieniem, nagrody Dyrektora Szkoły, ale także o stypendium Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki w następujących kategoriach: za wybitne wyniki w nauce – stypendium naukowe, za wybitne osiągnięcia sportowe lub artystyczne – stypendium sportowe lub artystyczne, za wzorowe zachowanie – stypendium wzorowej postawy społecznej.

Do gratulacji, podziękowań i życzeń dołączyli się również przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, którzy jednocześnie przypomnieli wszystkim uczniom słowa Patrona szkoły, świętego Jana Pawła II: „Najbardziej twórczą ze wszystkich prac jest praca nad sobą, która pozwala odnajdywać urok młodości”.  Obiecali także w imieniu wszystkich uczniów, że na koniec tego roku szkolnego będzie jeszcze więcej okazji do wręczenia ODZNAKI WZOROWEGO UCZNIA oraz że nikt nie będzie zagrożony końcoworoczną oceną niedostateczną.

W drugiej części apelu miała miejsce prezentacja talentu wokalnego uczennicy klasy VII Martyny Czarneckiej, która odniosła już wiele sukcesów muzycznych, a jej postawa i osiągnięcia mogą być inspiracją dla innych uczniów do rozwijania swoich zainteresowań, uzdolnień i pasji. Na zakończenie spotkania wystąpili przedstawiciele Policji, którzy przeprowadzili pogadankę o tym, jak bezpiecznie spędzić ferie zimowe oraz jak się zachować w chwili zagrożenia zdrowia lub życia.

Podczas apelu panował niezwykle radosny nastrój, ponieważ wielu uczniów otrzymało ODZNAKĘ WZOROWEGO UCZNIA oraz różne podziękowania i dyplomy. Wszyscy cieszyli się też z nadchodzących, długo wyczekiwanych ferii zimowych.

Samorząd Uczniowski