W styczniu planowane są warsztaty dotyczące zakładania wiosek tematycznych organizowane przez Lokalną Grupa Działania „QWSI” z Ziębic. Warsztaty będą trwały dwa dni w godzinach popołudniowych i są bezpłatne dla uczestników.

Planowany termin warsztatów to połowa stycznia. W miesiącach marzec – kwiecień przewidziana jest również wizyta studyjna dla uczestników warsztatów do funkcjonujących wiosek tematycznych w woj. dolnośląskim w celu podpatrzenia ich funkcjonowania wzięcia udziału w przygotowanej ofercie pobytowej.

Podczas spotkania warsztatowego dotyczącego zakładania wiosek tematycznych zostanie określona specjalizacja miejscowości, kierunki rozwoju, oferta pobytowa, sposoby promocji, itp. Na spotkaniu 3-6 przedstawicieli z czterech miejscowości jednocześnie pracuje nad ofertą swojej miejscowości. Wynikiem jest Program Rozwoju i Promocji Wsi Tematycznej opracowany dla każdej z miejscowości.

Wiosną 2020 roku planowany jest konkurs grantowy dla miejscowości tematycznych z obszaru LGD „QWSI” w celu wdrożenia oferty i poprawy wizerunku miejscowości, w którym już moglibyście startować. Na warsztatach zostanie omówiony również formularz wniosku oraz podstawy pisania wniosków. Uczestnictwo w warsztatach nie „zmusza” do wdrożenia wioski tematycznej oraz do złożenia wniosku do konkursu grantowego LGD Qwsi.

Zachęcam do zapoznania się z ofertami innych wiosek tematycznych w na Dolnym Śląsku i w Polsce np. na stronie www.wioska-tematyczna.pl