W związku z rozpoczęciem nowego okresu programowania 2014 – 2020, Stowarzyszenie LGD „Qwsi” pracuje nad przygotowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju.

Do opracowania LSR na lata 2014 – 2020 niezbędne jest przeprowadzenie konsultacji społecznych, dlatego na terenie każdej gminy należącej do LGD, zorganizujemy spotkania ze społecznością lokalną. Spotkania odbędą się w sierpniu i we wrześniu br. Szczegółowe terminy zostaną podane wkrótce.

Jesteśmy otwarci na pomysły, propozycje działań, które będziemy mogli uwzględnić w LSR na lata 2014 – 2020. Swoje propozycje można przesyłać mailowo na adres biuro@qwsi.pl wypełniając poniższy formularz:

„Podziel się pomysłem” – pobierz

Zachęcamy także do wypełnienia ankiety dot. analizy potencjału obszaru objętego LSR:

http://qwsi.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=125&strona=1&sub=128